My Account

מבוא לקבלת האר”י

מבוא לקבלת האר”י

$22.95

Out of stock

Description

יסודות קבלת האריז”ל לאור תורת החסידות

יסודות קבלת האריז”ל לאור תורת החסידות האר”י הקדוש הוא לכל הדעות גדול המקובלים בעת החדשה, וכל הקבלה שבאה אחריו צומחת מתורתו. הבעל-שם-טוב ייסד דרך חדשה ללמוד את קבלת האר”י, באמצעות משלים הנובעים מנפש האדם. ספר זה סוקר את המושגים הבסיסיים ביותר בקבלת האר”י ומסבירם לפי דרך החסידות.

עריכה: דב ליברמן

330 עמ’

 

Additional information

Weight.59 kg
Dimensions22.6 × 15.2 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “מבוא לקבלת האר”י”