My Account

שלושה כתרים

שלושה כתרים

$23.95

Out of stock

Description

אסופת מאמרים המבקשים ללבן סוגיות בנושא הסמכויות בישראל – הסנהדרין, המלך והכהן הגדול. המאמרים משלבים בין עיון במקורות ההלכתיים לבין התבוננות בדרך הסוד. שמות המאמרים: ממון המוטל בספק • מצאתיה – ראיתיה • פתיחתא לסנהדרין • דינא דמלכותא דינא • מעשה נבות • עד מות הכהן הגדול • ספר המלך.

עריכה: ישראל אריאל

440 עמ’

Additional information

Weight .59 kg
Dimensions 22.6 × 15.2 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “שלושה כתרים”