My Account

עולמות

עולמות

$22.95

Out of stock

Description

עולמות – שערים חדשים לקבלה וחסידות, מאת הרב יצחק גינזבורג ובעריכת ניר מנוסי. עולמות הוא אסופה של 33 מאמרים קצרים במגוון רחב של נושאים. המאמרים כתובים בשפה בהירה, קולחת ושווה לכל נפש, ומהווים את שער הכניסה המתאים ביותר לקוראים חדשים. המאמרים מחולקים לחמישה שערים כלליים: א. מהי פנימיות התורה?; ב. תורת הנפש החסידית; ג. גבריות, נשיות וזוגיות; ד. קבלה וחסידות כאן ועכשיו; ה. מעגל השנה באור החסידות. ראשיתם של מאמרי הספר במאמרים שנכתבו לאינטרנט, וחלקם מופיעים באתר זה. מאמרים אחרים הינם חדשים לגמרי ורואים אור לראשונה בספר זה. כל אחד ממאמרי הספר עומד בפני עצמו, אך מכנה משותף השוזרם יחד הינו חזון חיבור עולמות הקודש והחול: כיצד ניתן להעלות את החיים והמחשבה ה”חילוניים” אל הקדושה, ומהכיוון ההפוך, כיצד ניתן להפיק תורה חדשה מתוך מרחבי החולין

Additional information

Weight .59 kg
Dimensions 22.6 × 15.2 × 2.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “עולמות”